Hesbjerg Peace Research College

 Hesbjerg Fonden uddeler for anden gang en fredspris. Prisen overrækkes i pinsen  d. 2 - 4  juni på Hesbjerg Slot.
Læs mere på www.hesbjergslot.dk

   Prisen gik i 2015 til Ole Wæver for et fremragende arbejde inden for freds- og konfliktforskning.  
 
  

         

      

          

    


   

  

 

Hesbjerg fonden arbejder for: at Fredsforskningsinstitutionen bliver et mødested for mennesker og religioner fra hele verden, hvor ønsket er at bidrage til øget fred og fredelig sameksistens. Et mødested med mulighed for en række aktiviteter herunder understøtning af konkret fredsforskning. At Refugiet/klostret bliver et levende eksempel på et kloster i den moderne verden. At Landsbyen fortsat kan være et levende alternativ bebyggelse med økologi, miljø og natur. Et mellemmenneskeligt fællesskab, der viser fredelig sameksistens